fundacjacircart@gmail.com
tel. 698 832 129
Facebook
© Copyright by Fundacje Circat

Toruńska Akademia Kuglarska

Projekt realizowany w pierwszym i drugim półroczu 2019

Toruńska Akademia Kuglarska, realizowany jest przy wsparciu ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach działania na rzecz rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

 

Circart Baner Circart Baner